Nieuws /

Is bedrijfsonroerend goed in Nederland hoog gewaardeerd?

De afgelopen jaren lijkt de prijzen voor bedrijfsonroerend goed sterk gestegen te zijn. Dat is voor de meeste categorieën ook zo. Met name de kleinere objecten zijn sterk in prijs gestegen. In sommige gevallen wel 20% per jaar. Ook logistiek vastgoed is sterk gestegen. Toch moeten we ons wel bedenken dat we van ver zijn gekomen;

Onderstaande grafiek wordt gemaakt door de ASRE in samenwerking met de NVM. Het geeft een prijsindexcijfer weer voor de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed. Daarin kunt u zien dat voor vrijwel al het onroerendgoed geldt dat de prijzen vanaf 2008 tot en met 2015 daalden. Vanaf 1990 tot en met 2000 stegen de prijzen gemiddeld met 4.5 % in deze index. Als die lijn zich had voortgezet dan hadden we nu op een index van 190 moeten zitten. Daar zitten we helaas nog niet.

Onderstaande cijfers zijn al wat ouder en helaas lijken ze niet meer gepubliceerd te worden. De prijsstijgingen van afgelopen jaren zijn er niet in meegenomen. Onze inschatting is dat de prijzen voor met name kleinere bedrijfsunits op te trend zitten. Al het andere onroerend goed is nog steeds onder de trendlijn gewaardeerd. Dat zou moeten betekenen(maar de werkelijkheid is vaak grillig) dat een prijsdaling niet voor de hand ligt, ook niet als de markt tegen zou gaan zitten.

Met name het laatste jaar zien we de rendementen sterk onder druk staan. De oorzaak is in onze beleving niet een te hoge waardering, maar een te lage huursom. Nu zien we ook die wel stijgen, maar nog niet in voldoende mate om de prijsstijging bij te houden.

 

 

Menu