Nieuws /

Aanbod commercieel vastgoed daalt niet verder

Het aanbod van te huur en te koop staande kantoren, bedrijfsruimten en winkels is in het tweede kwartaal van 2019 niet verder gedaald. Dit blijkt uit cijfers van NVM Business.

De afgelopen jaren liet het aanbod van commercieel vastgoed kwartaal op kwartaal nog een stevige daling zien. Deze trend is hiermee doorbroken. Hoewel het aanbod stabiliseerde, lag de opname op de bedrijfsruimte- en kantorenmarkt in de eerste zes maanden van 2019 wel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Op de winkelmarkt werden er echter minder meters verkocht en verhuurd dan een jaar eerder en liet het beschikbare aanbod zelfs een stijging zien.

Winkelaanbod omhoog, aanbod kantoren en bedrijfsruimte gelijk
Halverwege dit jaar bedroeg het aanbod op de bedrijfsruimtemarkt ongeveer 11, 6 miljoen m² verdeeld over circa 8.000 objecten. Op de kantorenmarkt bedroeg het aanbod circa 5,8 miljoen m², verdeeld over 3.100 objecten. Hiermee stabiliseerde het aanbod op beide deelmarkten. Op de winkelmarkt was zelfs sprake van een stijging van het aanbod. In totaal kwam het aanbod uit op 2,1 miljoen m², een stijging van 1,6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Ook het aantal te koop en te huur staande winkels vertoonde een stijging. Uitgaande van de cijfers van NVM Business stonden er in het tweede kwartaal van 2019 circa 6.700 winkels te huur of te koop, tegen 6.500 in het kwartaal ervoor.

Winkelopname gedaald, opname kantoren en bedrijfsruimte gelijk
Uitgaande van de cijfers van de NVM werd er in het eerste half jaar van 2019 circa 490.000 vierkante meter kantoorruimte verkocht of verhuurd tegen 440.000 een jaar eerder. Opvallend hierbij was de verdere groei van flexibele kantoorconcepten, die 10% van de opname voor hun rekening namen. Op de bedrijfsruimtemarkt werd in de eerste zes maanden van 2019 circa 2,6 miljoen m² verkocht en verhuurd tegen 2,3 miljoen m² in 2018.

De winkelruimtemarkt zag de vraag naar winkelruimte in het eerste half jaar van 2019 op een lager niveau uitkomen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Uitgaande van de cijfers van NVM Business werd er in totaal circa 300.000 m² winkelruimte verkocht en verhuurd tegen 330.000 m² in de eerste helft van 2018; een daling van bijna 10%.

De daling werd veroorzaakt doordat de gemiddelde transactiegrootte op een lager niveau lag dan in de eerste helft van het voorgaande jaar. Het aantal winkeltransacties bleef met circa 740 transacties vrijwel ongewijzigd.

Bron: NVM

Menu