Nieuws /

Welke belasting moet u betalen voor uw onroerend goed?

De belastingen die u moet betalen voor uw onroerend goed variëren afhankelijk van de locatie en de specifieke wetgeving in het land waar het bedrijfspand zich bevindt. Op deze website vindt u meer informatie over de belastingen die u moet betalen als een u een bedrijfspand in Nederland bezit én we zetten ook voor u op een rij wat de verschillende aftrekposten zijn als u onroerend goed koopt.

Hoeveel belasting moet ik betalen voor mijn bedrijfspand? Vraag het Siewe

Wilt u meer informatie? Bel dan met Siewe Zakelijk. Wij hebben zelf veel kennis en kennen een aantal betrouwbare belastingadviseurs en accountants die bekend zijn met de belastingregels voor bedrijfspanden. We zetten op een rij welke belastingen u moet betalen en welke aftrekposten er zijn als u een bedrijfspand koopt. Lees verder en voldoe aan de wettelijke verplichtingen en profiteer maximaal van fiscale voordelen.

In Nederland heeft u te maken met 7 soorten belasting voor onroerend goed

 1. Onroerendezaakbelasting (OZB)

Dit is een belasting die wordt geheven door gemeenten op onroerende zaken, waaronder bedrijfspanden. De hoogte van de OZB wordt bepaald door de gemeente en kan variëren afhankelijk van de waarde van het pand.

 1. WOZ-belasting

De WOZ-waarde van een bedrijfspand wordt vastgesteld door de gemeente en vormt de basis voor verschillende belastingen, waaronder de OZB en de inkomstenbelasting.

 1. Vennootschapsbelasting (VPB)

Als uw een bedrijf heeft dat is ondergebracht in een rechtspersoon, zoals een BV, dan kan vennootschapsbelasting van toepassing zijn op de winst die wordt behaald met het bedrijfspand.

 1. BTW (omzetbelasting)

Bij de aankoop van een bedrijfspand moet mogelijk btw worden betaald. Ook kunnen er btw-aspecten zijn bij verhuur of verkoop van het pand.

 1. Winstbelasting

Als u winst maakt op de verkoop van het bedrijfspand, kan deze winst worden belast. De hoogte van de belasting kan variëren afhankelijk van factoren zoals de duur van de eigendom en eventuele vrijstellingen of aftrekposten die van toepassing zijn.

 1. Overdrachtsbelasting

Dit is een belasting die wordt geheven bij de overdracht van onroerend goed, waaronder bedrijfspanden. De hoogte van de overdrachtsbelasting hangt af van de waarde van het pand en eventuele vrijstellingen voor bepaalde categorieën kopers (zoals starters).

 1. Milieubelastingen

In sommige gevallen kunnen er specifieke belastingen van toepassing zijn op bedrijfspanden die bepaalde milieueffecten hebben, zoals verontreiniging van grond of water.

Deze kosten zijn aftrekbaar van de belastingen

Gelukkig zijn er in Nederland verschillende kosten verbonden aan de aankoop van een bedrijfspand die aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

 • Hypotheekrente

Als u een hypotheek afsluit voor de aankoop van het bedrijfspand, kunt u de betaalde hypotheekrente aftrekken van de belastingen. Dit geldt voor zowel de rente op de lening als de financieringskosten.

 • Notariskosten en makelaarskosten

De kosten die u maakt voor het opstellen van de koopakte door de notaris en de bemiddeling door de makelaar zijn aftrekbaar van de belastingen.

 • Overdrachtsbelasting

In sommige gevallen kunt u de betaalde overdrachtsbelasting aftrekken van de belastingen, bijvoorbeeld als u het bedrijfspand koopt met het oog op verhuur of doorverkoop.

 • Kosten voor taxatie en bouwkundig advies

De kosten die u maakt voor een taxatierapport en bouwkundig advies in verband met de aankoop van het bedrijfspand kunnen worden afgetrokken.

 • Kosten voor financiering

Eventuele kosten die u maakt in verband met het afsluiten van de financiering, zoals advieskosten of afsluitprovisie, kunnen aftrekbaar zijn van de belastingen.

 • Eventuele renovatie- of verbouwingskosten

Als u na de aankoop van het bedrijfspand renovaties of verbouwingen uitvoert, kunnen de hieraan verbonden kosten mogelijk aftrekbaar zijn als zakelijke kosten.

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen? Of bent u op zoek naar een geschikt bedrijfspand, kantoorruimte en bedrijfsruimte? Siewe Zakelijk staat voor u klaar.

Menu