Nieuws /

Minder vraag naar kantoren, maar grote vraag naar bedrijfsruimten

In het het eerste kwartaal van 2021 is er minder vraag naar kantoren en een grotere vraag naar bedrijfsruimten en logistiek.

Kantoren
De opname van kantoorruimte op de vrije markt is in de eerste drie maanden van 2021 licht gedaald in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Ondanks deze daling en het feit dat het om voorlopige cijfers gaat, werd in het eerste kwartaal ongeveer 227.000 m² kantoorruimte opgenomen. Daarbij was het opvallend dat de vraag zich vooral op kleine metrages richtte en dat er maar een beperkt aantal grote verhuurtransacties plaatsvonden.
Tegenover een daling van de vraag naar kantoorruimte stond echter een stijging van het direct beschikbare aanbod, al was deze stijging nog beperkt van omvang doordat veel bedrijven een afwachtende houding aannamen. In totaal werd 5,46 miljoen m² aangeboden. Ongeveer een derde van het aanbod had een structureel karakter, dat wil zeggen dat de aangeboden ruimten al meer dan drie jaar te huur of te koop staan.

Bedrijfsruimten & logistiek
Op de markt voor bedrijfsruimten was sprake van een grote vraag, wat in het eerste kwartaal tot een flinke toename van het aantal verhuurde en verkochte vierkante meters leidde. Bij de vraag naar bedrijfsruimten werd veel gewicht in de schaal gelegd door de logistieke sector. Opgeteld vond ongeveer 1,6 miljoen m² bedrijfsruimte zijn weg naar gebruikers, waarbij overigens naast de omvangrijke distributiecentra ook een groot aantal kleinschalige bedrijfsruimten aftrek vond.
Het aanbod van bedrijfsruimten gaf in de eerste drie maanden van het jaar een daling te zien, wat overigens niet kon verhinderen dat toch nog 11,2 miljoen m² op een gebruiker wachtte. Ondanks de daling bleef het langdurig leegstaande aanbod vrijwel onveranderd.

Retail
Tegen de verwachting in werd de winkelmarkt gekenmerkt door een goede vraag. Alles bij elkaar werd bijna 180.000 m² opgenomen, waarbij vooral veel kleine winkels werden verhuurd. Het aanbod daalde. Dit komt vermoedelijk omdat beslissingen worden uitgesteld, waardoor er minder aanbod op de markt komt. Als gevolg daarvan stond aan het eind van het kwartaal zo’n 1,8 miljoen m² te huur of te koop. Niettemin nam het structurele aanbod wel toe, evenals de looptijd. Volgens NVM Business zou in de loop van het jaar het aanbod weleens kunnen toenemen als de steunmaatregelen van de overheid worden afgebouwd.

Marc van der Lee
11 mei 2021
Link https://www.nvm.nl/nieuws/2021/minder-vraag-naar-kantoren-maar-grote-vraag-naar-bedrijfsruimten/

Menu