Nieuws /

Kan ik de btw van mijn pand compenseren?

Of u de btw van het bedrijfspand kunt compenseren hangt in belangrijke mate af van het gebruik van het pand. Als het bedrijfspand bijvoorbeeld wordt gebruikt voor kantoorruimte of een winkel waar belastbare goederen of diensten worden verkocht, kunt u de btw op de aanschaf, bouw of verbouwing van het pand meestal terugvorderen. Er zijn een aantal regels en uitzonderingen waarover u in dit artikel alles leest. Hoe dan ook raden wij aan om advies in te winnen bij een expert, zoals Siewe Zakelijk, een belastingadviseur of accountant. Deze specialisten kunnen uw situatie beoordelen en ervoor zorgen dat u voldoet aan alle wettelijke vereisten rondom het compenseren van de btw van uw pand.

Btw compenseren bij gemengd gebruik van het pand

Een pro rata-regeling is een methode die wordt gebruikt om de aftrekbare btw te berekenen wanneer een bedrijf zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties levert. Dit houdt in dat de btw slechts gedeeltelijk kan gecompenseerd op basis van het gebruik van de goederen of diensten voor belaste activiteiten. De pro rata wordt berekend op basis van de verhouding tussen belaste en vrijgestelde omzet. Stel dat uw bedrijf 70% van de omzet haalt uit btw-belaste prestaties en 30% uit btw-vrijgestelde prestaties, dan is de pro rata 70%. Dit betekent dat 70% van de betaalde btw aftrekbaar is.

Eisen om btw voor een bedrijfspand te compenseren

U moet een geldige btw-factuur hebben en u moet de btw als voorbelasting opnemen in uw btw-aangifte. Daarbij moet u voldoen aan de administratieve eisen van de Belastingdienst. Dat wil zeggen dat u de omzet en kosten goed moet bijhouden en de berekening van de pro rata moet u aan de Belastingdienst kunnen laten zien. Een juiste administratie is cruciaal om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid btw compenseert voor uw bedrijfspand.

Herzieningstermijn btw-compensatie bedrijfspand

Let op! Voor de btw-compensatie voor bedrijfspanden geldt een herzieningstermijn van 10 jaar. Dit betekent dat als het gebruik van het pand binnen deze periode verandert, bijvoorbeeld van belaste naar vrijgestelde activiteiten, u de eerder afgetrokken btw mogelijk deels moet terugbetalen. Houd deze termijn in de gaten of vraag u accountant om hierop te letten.

Uitzonderingen btw-compensatie bedrijfspand

Naast bovengenoemd gemengd gebruik zijn er nog een aantal situaties waarin de aftrekbaarheid van btw voor uw bedrijfspand anders behandeld wordt. We zetten op een rij wanneer de regels voor de btw-aftrek kunnen afwijken.

  • Als het bedrijfspand ook privé wordt gebruikt, moet een btw-correctie worden gemaakt voor het privégebruik. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een bedrijfswoning of een kantoor aan huis.
  • Normaal gesproken is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. In dit geval kunt u de btw op de kosten die verband houden met het verhuurde pand niet aftrekken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u kiezen voor belaste verhuur. Deze optie moet aan specifieke voorwaarden voldoen en schriftelijk worden vastgelegd met de huurder. Siewe Zakelijk heeft hier veel ervaring mee. Vraag ons gerust om advies.
  • Als het pand bij verkoop belast is met btw kan de btw op de aankoop en kosten van het pand worden afgetrokken. Als de verkoop van het pand is vrijgesteld van btw, is de btw op de aankoop en kosten van het pand niet aftrekbaar, of moet er mogelijk een deel van de eerder afgetrokken btw worden terugbetaald.
  • De btw op kosten voor investeringen en renovaties van het bedrijfspand kan alleen worden afgetrokken als het pand wordt gebruikt voor belaste activiteiten. Als het pand voor gemengde of vrijgestelde activiteiten wordt gebruikt, moet de btw proportioneel worden afgetrokken volgens de pro rata-regeling.
  • In sommige gevallen, zoals bij de aankoop van een nieuw bedrijfspand, kan er sprake zijn van zowel btw als overdrachtsbelasting. De regels voor de aftrek van btw kunnen complex zijn in situaties van samenloop, en specifieke fiscale adviezen zijn dan vaak noodzakelijk.

Heeft u vragen of wilt u advies over het compenseren van de btw van uw bedrijfspand? Vraag Siewe Zakelijk om mee te kijken. We weten waar ondernemers mee te maken krijgen en kunnen helpen met een helder advies waarop u verder kunt bouwen.

Menu