Nieuws /

Voorstel overdrachtsbelasting van niet-woningen van 6% naar 7%

Een opvallende wijziging in het wetsvoorstel Financiële Maatregelen Klimaatakkoord is de voorgenomen aanpassing van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen. Per 1-1-2021 wil de regering de overdrachtsbelasting daarvoor gaan verhogen van 6% naar 7%. Het doel van de maatregel is om het bedrijfsleven te laten meebetalen aan het tegengaan van klimaatverandering. De extra belastingopbrengsten van ca. € 297 miljoen per jaar worden dan ook aangewend voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Het tarief van 7% zal gelden voor onroerende zaken, zoals:

– bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten;
– grond die bestemd is voor woningbouw;
– een gekochte steiger en het water bij een woonark;
– hotels en pensions;
– een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als verpleeginstelling, verzorginstelling of ziekenhuis;
– internaten.

De verhoging geldt overigens niet voor het verkrijgen van woningen of bijbehorende objecten zoals een garage. Daarvoor blijft het tarief overdrachtsbelasting op 2% staan.

Menu