Nieuws /

Wat is huurindexatie?

Bezit u bedrijfsmatig vastgoed of vastgoed dat u verhuurt, dan wilt u de huur periodiek aanpassen. Dat doet u met een huurindexatie. Het doel van huurindexatie is om de huurprijzen in lijn te houden met de algemene prijsontwikkelingen in de economie, zodat zowel de huurders als de verhuurders een eerlijke, marktconforme prijs blijven betalen en ontvangen. In dit artikel leggen we uit hoe u de huur kunt indexeren en hoe wij u hierbij eventueel kunnen helpen. Ook leest u meer over de maximale huurverhoging en hoe u de huurders over de aanpassing moet informeren.

Wat is de wettelijke toegestane huurverhoging?

De huurprijs kan in Nederland jaarlijks worden aangepast. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de inflatie, afspraken in het huurcontract en wettelijke regels. De wettelijke maximale huurverhoging is een belangrijke regel. De overheid stelt jaarlijks de maximale huurverhoging vast voor gereguleerde huurwoningen. Dit percentage kan variëren en wordt meestal gebaseerd op de inflatie en eventuele andere economische factoren. Met dit percentage kunt u berekenen hoeveel u de huur maximaal mag verhogen. Let op! Voor bedrijfsruimten geldt een ander percentage voor maximale huurverhoging.

Welke afspraken staan er in het contract over huurindexatie?

Er zijn een aantal zaken waar u goed op moet letten. Welke afspraken zijn er in het huurcontract vastgelegd over huurverhogingen, en betreft het een vrije sector huurwoning of een sociale huurwoning? Voor sociale huurwoningen gelden heel strikte regels. Tot slot is de hoogte van het inkomen van de huurders van invloed op het percentage waarmee u de huur mag indexeren.

Aankondigen van de huurverhoging naar aanleiding van huurindexatie

Als u via huurindexatie de nieuwe huur voor de komende periode heeft bepaald, moeten de huurders op de hoogte worden gesteld. De Rijksoverheid stelt dat u dit minimaal 2 maanden van tevoren moet doen. De aankondiging moet schriftelijk (per brief of e-mail) worden verstuurd.

Huurindexatie of huurprijsadvies

Hierboven hebben we steeds gesproken over het aanpassen van de huur in bewoonde staat. U kunt er ook voor kiezen om uw vastgoed door Siewe te laten indexeren en de huurprijzen voor toekomstige huurders vast te stellen. Dan spreken we over een huurprijsbepaling. Door onze lokale verankering kennen we de markt en de marktsituatie en kunnen we advies afgeven dat u het meeste rendement oplevert.

Waar kunt u meer informatie vinden?

Er zijn verschillende referentie-indexen. Meestal is de consumentenprijsindex (CPI) bepalend voor de huurindexatie van woningen en bedrijfspanden. De CPI is een maatstaf die de gemiddelde prijsverandering in de tijd van goederen en diensten weergeeft die huishoudens consumeren. De CPI wordt vaak gebruikt als een indicator van inflatie. Op internet is veel te vinden over de CPI en huurindexatie. Omdat er bij huurindexatie ook wetten en regels gelden, is het verstandig een professional mee te laten kijken. Siewe Zakelijk heeft ervaren makelaars in dienst die op de hoogte zijn van de ruimte die vastgoedeigenaren en beleggers hebben om de huren te verhogen na een huurindexatie.

Waar moet u op letten bij de huurindexatie van een bedrijfspand of woning?

  • Controleer of en hoe de huurindexatie is geregeld in het huurcontract.
  • Bepaal hoe vaak de huur mag worden geïndexeerd (bijvoorbeeld jaarlijks).
  • Onderzoek welke referentie-index van toepassing is. Meestal is dit CPI.
  • Zorg ervoor dat de formule voor de berekening van de huurverhoging duidelijk is.
  • In sommige gevallen zijn er wettelijke beperkingen aan de hoogte van de huurverhoging.
  • Bedrijfspanden kunnen onder andere regels vallen dan woonruimten, dus controleer de specifieke wet- en regelgeving.
  • De verhuurder moet de huurder meestal vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van de huurverhoging en de datum waarop deze ingaat.
  • Houd rekening met economische voorspellingen over inflatie, aangezien dit invloed kan hebben op toekomstige huurkosten.
  • Analyseer de marktomstandigheden voor bedrijfsvastgoed om te beoordelen of de geïndexeerde huurprijs marktconform blijft.
  • Het kan nuttig zijn om juridisch en financieel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de huurindexatie correct wordt toegepast en om eventuele valkuilen te vermijden.
Menu