Verhuurd

Nijverheidswerf 38 Bussum

1402 BW
Bussum
Huurprijs € 250,- p.m.

SCHERP GEPRIJSDE KANTOORRUIMTE MET EEN UITSTEKEND OPLEVERINGSNIVEAU MET AIRCO EN INTERNET
Nabij het centrum en bij het NS-station Bussum-Zuid gelegen, turn key kantoorruimte, gelegen op de 1e verdieping van een bedrijfsgebouw op een kleinschalig bedrijventerrein. Het opleveringsniveau omvat airconditioning, wandafwerking en een systeemplafond met lichtarmaturen.

BESCHIKBARE UNITS
Wij bieden kantoorruimte aan met gezamenlijk gebruik van de toiletgroep en keuken. Er is nog 1 ruimte beschikbaar, gelegen op de eerste verdieping en met eigen entree.

Kamer 4, ca. 30 m², huurprijs € 250,-, servicekosten € 60,- per maand.

De unit wordt buiten de BTW sfeer verhuurd.

SERVICEKOSTEN
Het gaat om een vast bedrag zonder verrekening achteraf. U weet dus waar u aan toe bent.

In dit bedrag is begrepen:
– Internet
– Gas
– Water
– Electra
– Zuiveringsheffing
– Rioolheffing
– Waterschapslasten
– Periodieke controle c.v.-installaties en airco’s
– Periodieke controle brandmeldinstallatie
– Periodieke controle alarminstallatie
– Alarmopvolging

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand is enkele jaren geleden gemoderniseerd:
– Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen
– Airconditioning
– Moderne toiletgroep
– Gedeelde pantry met keukenblok
– Plavuizen vloer met vloerverwarming of vloerbedekking
– Gecoate ramen

PARKEREN
Op de openbare weg, vrij parkeren.

LOCATIE
De Nijverheidswerf bevindt in ten zuiden van Bussum nabij het NS-station Bussum-Zuid en heeft een goede verbinding met de A1. Door de ligging nabij het station is ook de verbinding met het openbaar vervoer goed.

Controle op de productie van softdrugs:
Op last van politie en gemeente zullen periodiek, maar niet regelmatig controles uitgevoerd worden op de aanwezigheid en of productie van verboden middelen zoals softdrugs (wiet) en harddrugs.

Energie Prestatie Certificaat:
Bij het plaatsen van dit object op internet was nog geen Energie Prestatie Certificaat beschikbaar. Deze zal op korte termijn, doch voor het sluiten van de huurovereenkomst beschikbaar gemaakt worden.

Meer informatie:
Siewe Bedrijfsmakelaars
035-6990043
zakelijk@siewe.nl

English
SHARPLY PRICED OFFICE SPACE WITH AN EXCELLENT LEVEL OF DELIVERY WITH AIR CONDITIONING AND INTERNET

Near the center and at the Bussum-Zuid railway station, turnkey office space, located on the 1st floor of a commercial building on a small-scale business park. The delivery level includes air conditioning, wall finishes and a suspended ceiling with light fittings.

AVAILABLE UNITS
We offer office space with shared use of the toilet and kitchen. There is 1 room available, located on the first floor and with its own entrance.

Room 4 approx. 30 m², rent € 350, service costs € 95 per month.

The unit is rented out outside the VAT sphere.

SERVICE CHARGE
It is a fixed amount without settlement afterwards. So you know where you stand.

This amount includes:
– Internet
– Gas
– Water
– Electricity
– Purification levy
– Sewage charges
– Water board charges
– Periodic inspection of central heating systems and air conditioners
– Periodic inspection of the fire alarm system
– Periodic check of the alarm system
– Alarm follow-up

LEVEL OF DELIVERY
The property was modernized a few years ago:
– System ceilings with lighting fixtures
– Air conditioning
– Modern toilet group
– Shared pantry with kitchen unit
– Tiled floor with underfloor heating or carpet
– Coated windows

PARKING
Free parking on the public road.

LOCATION
The Nijverheidswerf is located in the south of Bussum near the Bussum-Zuid railway station and has a good connection with the A1. Due to its location near the station, the connection with public transport is also good.

Control on the production of soft drugs:
By order of the police and the municipality, periodic, but not regular checks will be carried out on the presence and / or production of prohibited substances such as soft drugs (weed) and hard drugs.

Energy Performance Certificate:
When placing this object on the internet, no Energy Performance Certificate was available. This will be made available shortly, before the conclusion of the lease.

More information:
Siewe Bedrijfsmakelaars
035-6990043
zakelijk@siewe.nl

Interesse? Neem contact met ons op

Menu