Nieuws /

Ondanks corona stijgt interesse in commercieel vastgoed

De belangstelling voor commercieel vastgoed is in flink 2020 toegenomen, ondanks een coronadip in maart en april. De groei geldt voor alle objecttypes, waarbij met name de toegenomen belangstelling voor bedrijfsruimtes en kleinere objecten opvalt. In het vierde kwartaal trok funda in business zelfs een recordaantal bezoekers.

Objecten op funda in business werden in 2020 23% vaker bekeken dan in 2019. Ook werd 35% vaker contact opgenomen met een makelaar. De toch al groeiende populariteit van bedrijfsruimtes, zoals loodsen, bedrijfs- en fabriekshallen, nam in 2020 nog meer toe. De vraag naar kantoren groeide het minst hard. Bij retailvastgoed was een duidelijk coronapatroon te zien in de grote steden, waar de belangstelling voor winkelruimtes achterbleef bij die van de rest van het land. Wat ook opvalt, is dat er in 2020 relatief meer werd gekeken naar grotere metrages, maar dat het met name de kleinere panden waren waarover contact werd opgenomen met makelaars.

Aantal keren dat bedrijfsruimten, kantoren en winkels op funda in business per kwartaal zijn bekeken Aantal keren dat bedrijfsruimten, kantoren en winkels op funda in business per kwartaal zijn bekeken

De invloed van corona

Gedurende 2020 heeft funda in business de invloed van Covid-19 op zoekers naar bedrijfshuisvesting onderzocht, onder meer in april, juni en december. In deze laatste twee maanden gaf slechts 10% van de zoekers aan dat corona invloed heeft op hun zoektocht naar bedrijfshuisvesting. Deze zoekers keken met name naar kleinere, goedkopere ruimtes met flexibelere voorwaarden.

Thuiswerken

Ondanks de door corona ingezette trend om thuis te werken, groeide de belangstelling voor kantoren het afgelopen jaar. Opvallend daarbij zijn de verschillen tussen grote en kleinere kantoorruimtes. Voor objecten tot 1000 m2 werd vaker contact opgenomen met een makelaar, terwijl dit bij grotere objecten (vanaf 1000 m2) juist met 3% afnam. Het populairst waren kantoren tussen 100 en 249 m2, maar ook de belangstelling voor kantoren tot 100 m2 nam toe. De grootste kantoorobjecten (vanaf 10.000 m2) werden in 2020 20% minder vaak bekeken dan in 2019.

De tweede lockdown leidde eind vorig jaar niet tot een dip. Zo werden kantoorobjecten op funda in business in het vierde kwartaal 15% vaker bezocht dan in het derde kwartaal en 19% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal contactaanvragen groeide ten opzichte van het derde kwartaal (+11%) en Q4 2019 (+10%).

Aantal keren dat kantoorobjecten zijn bekeken - per m2 Aantal keren dat kantoorobjecten zijn bekeken – per m2

In de rij voor bedrijfsruimtes

De grootste klappers werden het afgelopen jaar gemaakt op het gebied van bedrijfsruimtes, die 34% meer werden bekeken dan in 2019. Het aantal contactaanvragen voor makelaars steeg nog sneller, met 48%. Vooral bedrijfsruimtes van 50 tot 100 m2 deden het goed (60% meer contactaanvragen), maar ook de grootste objecten van meer dan 10.000 m2 leverden 39% meer contactaanvragen op. Bedrijfsruimtes tussen 2500 en 5000 m2 kregen de meeste aandacht (40% meer bezoeken).

De belangstelling voor bedrijfsruimtes nam ook in het laatste kwartaal van 2020 verder toe, met 26% meer bekeken objecten dan in het derde kwartaal en 28% meer contactaanvragen. De grootste stijging in het aantal bekeken objecten was te zien bij gebouwen met een oppervlakte van 50 tot 100 m2 (+36%). Wat betreft contactaanvragen was bij gebouwen tussen 5000 en 10.000 m2 de groei het grootst (46% ten opzichte van Q3). Vooral bedrijfshallen waren in het laatste kwartaal in trek. Deze werden 52% vaker bekeken dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat de vraag naar bedrijfsruimtes groot is, zien we vooral als we het aantal keer dat objecten werden bekeken vergelijken met andere objecttypes. In Q4 werd een bedrijfsruimte gemiddeld 551 keer bekeken. Dat is meer dan het dubbele van het aantal keer dat een kantoor werd bekeken (gemiddeld 206 keer).

Aantal keren dat bedrijfsruimtes zijn bekeken - per m2 Aantal keren dat bedrijfsruimtes zijn bekeken – per m2

Grotere winkelruimtes

Groei was er ook binnen alle segmenten van de retail. Het aantal bezoeken (+14%) en het aantal contactaanvragen (+37%) nam in 2020 toe ten opzichte van 2019. Wel zagen we een duidelijk coronapatroon in de grote steden: in maart en april was de daling hier groot en ook in oktober, november en december kwam er een kantelpunt in de groei die sinds mei werd ingezet. Dit wijkt af van het landelijke beeld, waar de verschillen tussen deze maanden veel minder groot was.

Het vierde kwartaal begon uitermate goed voor de retailmarkt. Wat betreft contactaanvragen waren de maanden oktober en november, op september na, zelfs de beste maanden van het jaar. In december volgde een daling, maar dit is gebruikelijk in de feestmaand. Winkelruimtes werden in het vierde kwartaal 19% vaker bekeken dan in dezelfde periode in 2019. In vergelijking met het derde kwartaal zagen we opvallende verschillen in de belangstelling voor metrages. Winkels met een oppervlakte tot 50 m2 werden 10% minder vaak bekeken, terwijl bij winkels van 2500 tot 4000 m2 juist een groei van 40% te zien was. Deze categorie werd zelfs 72% vaker bekeken dan in dezelfde periode vorig jaar.

Opvallend is dat in het laatste kwartaal van 2020 het aantal contactaanvragen voor de kleinste winkels voor het eerst in twee jaar daalde (-30% ten opzichte van Q3). Een toename van contactaanvragen was er wel voor winkels met een metrage van 250 tot 500 m2 (+15%). Over het algemeen was het aantal contactaanvragen voor winkels gelijk aan Q3 2020, maar 22% hoger in vergelijking met Q4 2019.

Aantal keren dat winkels zijn bekeken - per m2 Aantal keren dat winkels zijn bekeken – per m2

Opvallende verschillen in de grote steden

Terugblikkend op 2020 zagen we tot slot nog een aantal opvallende verschillen tussen de grote steden. Amsterdam zag als gevolg van corona de grootste schommelingen in de interesse in commercieel vastgoed. Winkels en bedrijfsruimtes werden hier vaker bekeken dan in de andere grote steden en kregen ook meer contactaanvragen. Rotterdam leverde in op het gebied van winkels; de belangstelling voor kantoren en bedrijfsruimtes was redelijk in evenwicht. De kantorenmarkt in Utrecht was het afgelopen jaar minder in trek dan in 2019, terwijl Den Haag juist een opvallende groei zag op dit gebied. Eindhoven presteerde het best van de top 5-steden. Hier werden de meeste objecten bekeken en de meeste contactaanvragen gedaan voor bedrijfshuisvesting

Menu