Van vaders op zonen…

Al 50 jaar is de heer Jansen klant van Siewe. Inmiddels is hij overleden en werken we voor zijn drie kinderen. In zo’n lange periode gebeurt veel. Op de Markerkant heeft de familie sinds de jaren 80 een gebouw in eigendom met in totaal 9 objecten. Van oorsprong vrijwel allemaal garagebedrijfjes. Twee daarvan waren door de verkeerde ligging altijd moeilijk te verhuren. In de afgelopen jaren zijn alle garagebedrijven op de Markerkant langzaam vertrokken.

Benutten van potentie

Het pand heeft echter potentie: het ligt centraal, heeft veel parkeergelegenheid en er is de mogelijkheid van grootschalige detailhandel. Toen het pand overging naar één van de kinderen, is besloten de op dat moment al ingezette lijn stevig door te zetten. We wilden het pand omvormen tot meubelboulevard. We zouden dan een veel hogere huursom kunnen vragen van meer solvabele huurders. Dat was geen makkelijke beslissing, want de kosten gaan voor de baat uit.

Samen kom je tot betere resultaten

In een fantastische samenwerking met de beheerster zijn de zaken één voor één opgepakt. Als eerste is het dak vernieuwd en de elektra aangepakt. De gevelbeplating die erg verweerd was, is vervangen. Elke unit die leeg kwam, is telkens kaal gemaakt door René Drabbe van Leeghalen.nl. Zodra we de kans kregen, hebben we de twee units die slecht verhuurbaar waren bij de anderen units betrokken waardoor we grotere units konden verhuren. Ook de huursom van de tussenunits werd meer dan verdubbeld. Er werd een grote, bij een showroom passende, entree gemaakt door Window Plus uit Almere en E&E Art uit Zeewolde zorgde ervoor dat alle kozijnen in één stijl en één kleur werden gebracht. Voor de huurders zijn aan twee zijden van het gebouw reclamemogelijkheden gekomen.

Leegstand tot een minimum beperkt

Het is een proces van jaren geweest. De bestaande huurders wilden we immers op een goede manier behandelen. Bovendien kwam de crisis in 2008 er tussendoor die juist in de wonengerelateerde branches grote gaten sloeg. In overleg met verhuurder hebben we daarop gereageerd door de huur in die periode tijdelijk te verlagen en heel intensief de vinger aan de pols te houden bij de huurders. De leegstand in die periode hebben we daardoor tot een minimum weten te beperken.

Samenwerken

Ook met de huurders is goed samengewerkt. Langs de Markerdreef stond een rij bomen die veel overlast veroorzaakte en het zicht ontnamen. Samen met de huurders hebben we de gemeente gevraagd deze bomen te vervangen. Ook het straatwerk werd grondig onder handen genomen en partners Trovium en Van Raaijen hadden hierin een belangrijke rol. De verkeerssituatie is verbeterd, het pand ziet er schitterend uit en er zijn meer parkeerplaatsen gecreëerd.

Goede huurders verhogen de waarde van het vastgoed

De afgelopen jaren hebben we telkens gezocht naar huurders die een toegevoegde waarde hadden voor het geheel. Met een upgrade verhoog je de waarde van het onroerend goed. We zochten naar huurders die in het pand wilden investeren. Dat spreekt commitment en solvabiliteit uit. Vaak zijn deze huurders bereid een hogere prijs te betalen en een langere huurperiode aan te gaan.

Trots

Siewe Zakelijk had contact met de gemeente, stuurde de leveranciers aan, had contact met de huurders en overlegde met de eigenaren direct naast het object. We zijn er erg trots op hoe het pand er nu bijstaat en hoe de zaken samen met de beheerster geregeld zijn. In februari 2019 is de laatste unit omgevormd naar showroom.

Menu